Nowe technologie i prawa człowieka

Belgia: Skargi w sprawie kształcenia integracyjnego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Dwa stowarzyszenia, ASBL Inclusion i FIDH, złożyły zbiorową skargę do Europejskiego Komitetu Praw Społecznych przeciwko Belgii, w celu zmuszenia kraju do spełnienia wymagań zmienionej Karty Społecznej, ratyfikowanej w...

prez David Morelli

Dwa stowarzyszenia, ASBL Inclusion i FIDH, złożyły zbiorową skargę do Europejskiego Komitetu Praw Społecznych przeciwko Belgii, w celu zmuszenia kraju do spełnienia wymagań zmienionej Karty Społecznej, ratyfikowanej w 2004 roku. Stowarzyszenia uważają, że Belgia nie podejmuje wystarczających starań, aby wspierać edukację integracyjną dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Dbanie o integrację oraz walka o uzyskanie odpowiedniego wsparcia stanowi obecnie bardzo duże wyzwanie dla rodziców takich dzieci.