​Atak na społeczeństwo obywatelskie w Rumunii

Rząd Rumunii chce uciszyć organizacje działające na rzecz demokracji, walki z korupcją i rządów prawa. Nie pozwól, aby Twoje prawa zostały Ci odebrane - już teraz wyślij nasz list!

prez Orsolya Reich

Co dzieje się w Rumunii?

Mówiąc krótko, rumuński rząd chce uciszyć organizacje działające na rzecz demokracji, walki z korupcją i rządów prawa.

W jaki sposób?

Obecnie parlament rozważa wprowadzenie dwóch niezwykle istotnych ustaw. Najnowsza propozycja wymagałaby od organizacji, aby w ciągu 15 dni zgłaszały nazwiska i dane osób, którym pomogły. Drugi projekt ustawy zobowiązywałby organizacje do podawania do informacji publicznej nazwisk wszystkich swoich darczyńców i publikowania dwa razy w roku pełnego raportu finansowego. Organizacje zostaną zalane papierkową robotą. Jeśli nie zastosują się do tych przepisów, zostaną zamknięte. Ponadto w obawie przed odwetem wiele osób nie odważy się poprosić o pomoc lub przekazać środków finansowych na rzecz takich organizacji.

Co to da rządowi?

Władzę i pieniądze. Rządzący chcą zostać ponownie wybrani, więc starają pozbyć się krytycznych wobec nich głosów.

Czemu to jest złe?

Po pierwsze, niekontrolowana władza nigdy nie jest dobra. Zbyt łatwo jej nadużywać. Po drugie, przepisy, za pomocą których rządzący próbują uciszyć krytyczne głosy, obowiązują wszystkich. Organizacje całkowicie apolityczne, takie jak te, które wspierają programy zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, zapewniają schronienie osobom bezdomnym lub pomagają osobom starszym, utoną w biurokratycznej powodzi.

Co możesz zrobić?

Udostępnij nasz film w mediach społecznościowych i poinformuj innych o tym, co dzieje się w Rumunii.

Wesprzyj naszą organizację członkowską APADOR-CH, tak aby dalej mogła walczyć o bardziej demokratyczną Rumunię.

Wesprzyj Liberties, abyśmy mogli walczyć o lepszą Europę.

Napisz do Komisji Europejskiej, aby założyć fundusz wspierający europejskie organizacje pozarządowe. →

W jaki sposób pomoże fundusz europejski?

Tzw. Europejski Instrument Wartości zapewniłby pro demokratycznym organizacjom będącym na celowniku rządu, możliwość przetrwania ataku. Takie organizacje mogłyby ubiegać się o fundusze na swoją podstawową działalność, co miałoby kluczowe znaczenie, ponieważ w wielu krajach organizacje krytyczne wobec rządu po prostu nie mają odpowiedniego dostępu do krajowych funduszy. Takie środki otrzymują jednak grupy działające w bardziej demokratycznych krajach, w których władza rozumie znaczenie krytycznych głosów.

Dowiedz się więcej na ten temat tutaj.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat ostatnich wydarzeń w Rumunii?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat ostatnich wydarzeń w Europie?

Przeczytaj nasze krótkie podsumowanie na temat "dzieci sprawiających kłopoty" w Europie tutaj.

Przeczytaj nasz artykuł o ostatnich próbach podważenia demokracji w Europie tutaj.

Sign the petition