Monitoring UE

Pomimo aresztowań, włoskie i rosyjskie organizacje pozarządowe kontynuowały współpracę związaną z ochroną praw więźniów

Organizacje pozarządowe z Włoch i Rosji nawiązały intensywną współpracę w celu wymiany informacji i doświadczeń w zakresie ochrony praw więźniów. Do współpracy doszło pomimo aresztowań działaczy włoskiej organizacji pozarządowej przez rosyjską policję.

prez Sofia Antonelli

Współpraca Antigone z Man and Law

Przy wsparciu Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE-Rosja, włoska organizacja pozarządowa Antigone i rosyjskie NGO Man and Law, dwie organizacje, które pracują nad kwestiami związanymi z prawami osób zatrzymanych, uczestniczyły w projekcie "Prawa w więzieniu. Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE-Rosja i obrona praw podstawowych w systemie penitencjarnym". Program polega na nawiązaniu ścisłej współpracy w celu wymiany informacji i doświadczeń między rosyjskimi i europejskimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanymi w ochronę praw więźniów.

W związku z tym obie organizacje rozpoczęły ścisłą współpracę. W lipcu 2016 r. delegacja rosyjska przybyła do Włoch w celu wymiany informacji, której kulminacją było seminarium "Społeczeństwo obywatelskie w Rosji i we Włoszech. Wymiana doświadczeń i możliwości współpracy". Na seminarium zajęto się przede wszystkim trudnymi warunkami pracy, z którymi muszą zmierzyć się rosyjscy działacze organizacji pozarządowych i możliwością przyszłej współpracy.

Aresztowania

Następnie włoska delegacja udała się do Rosji, aby spotkać się z członkami organizacji Man and Law oraz innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Niestety ich misja zakończyła się wcześniej niż początkowo zakładano, ponieważ rosyjska policja dokonała nalotu na siedzibę organizacji, w której odbywało się spotkanie i aresztowała włoskich aktywistów. Działacze byli przetrzymywani na posterunku policji przez 10 godzin i poddawani długotrwałym przesłuchaniom. Dzięki interwencji włoskich władz i logistycznemu wsparciu działaczy z organizacji Man and Law, nieprzyjemna sytuacja zakończyła się dość szybko niewielką karą grzywny.

Celem nalotu policji nie była ocena zgody wydanej Włochom na wjazd do Rosji, ale raczej przeprowadzenie jednej z wielu zastraszających operacji prowadzonych przez rosyjską policję przeciwko organizacjom pozarządowym, szczególnie w obecności podejrzanych cudzoziemców.

Pomimo nieprzyjemnego incydentu kontynuowano współpracę Antigone z organizacją Man and Law.

Strasburg i ochrona praw w więzieniu

Niedawno obie organizacje wspólnie opublikowały sprawozdanie dotyczące tego, w jaki sposób Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) mógłby być skutecznym narzędziem ochrony i rozwoju praw więźniów.

Na podstawie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, przedstawionego w publikacji, stworzono zestaw norm zatrzymania, które mogą być wykorzystywane przez obrońców praw człowieka w sprawach toczących się przed sądami krajowymi, decydentami, opinią publiczną i ETPCz, którego decyzje mogłyby zostać wykorzystane do poprawy warunków panujących w więzieniach.

Baza danych organizacji zajmujących się prawami więźniów

Antigone i organizacja Man and Law stworzyły bazę danych zawierającą informacje na temat organizacji zajmujących się ochroną praw podstawowych w europejskich i rosyjskich więzieniach. Baza danych ma na celu ułatwienie wymiany danych i współpracy między organizacjami.