Nowy dyrektor Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością

Centrum jest oddziałem Europolu zwalczającym najbardziej niebezpieczne sieci cybeprzestępczości na terenie UE. Powołano nowego dyrektora Centrum, Stevena Wilsona, który pracował w szkockiej policji przez 30 lat. Jego zadaniem będzie kontynuowanie sukcesów Centrum wraz z jednoczesnym dostosowaniem się do gwałtownie rozwijającej się, pełnej zagrożeń cyberprzestrzeni. Nowy dyrektor zwróci szczególną uwagę na relacje cyberprzestępczości z tradycyjnymi grupami przestępczości zorganizowanej oraz na powiązania terroryzmu z wirtualnym systemem komunikacji i płatności.