Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawyrokował, że odnośniki do treści objętych prawami autorskimi są legalne, pod warunkiem, że źródło jest ogólnodostępne. Sprawa dotyczyła szwedzkich dziennikarzy,, którzy wnieśli skargę na fakt, że inne strony zamieszczają linki do ich prac bez uzyskania zgody i powinny uiszczać z tego tytułu opłaty. Sąd jednak...