Włochy znoszą przestępstwo nielegalnej imigracji W środę, 2 kwietnia, Izba Deputowanych zniosła przestępstwo nielegalnej imigracji, wprowadzone przez rząd Berlusciniego w 2009 r. Chociaż przestępstwo było karane jedynie grzywną, a nie więzieniem, to pociągało za sobą konsekwencje w postaci zarzutów o współudział i pomocnictwo, a także dotyczące możliwości połączenia rodziny i starań o obywatelstwo. Decyzja ta, poza zmniejszeniem obciążenia sądów, kieruje Włochy na drogę bardziej humanitarnego traktowania imigrantów.