Holandia: Izba Reprezentantów chce móc nakładać na sędziów więcej środków dyscyplinarnych

6 lutego Izba Reprezentantów zatwierdziła ustawę, która rozszerzy możliwości udzielania nagany lub nakładania środków dyscyplinarnych na sędziów za niezgodne z prawem zachowanie. Wszystkie strony w Izbie głosowały za zmianą ustawy o statusie prawnym urzędników sądowych. Władze sądowe od pewnego czasu opowiadają się za taką poprawką. Obecnie jeśli sędziowie wykazują niezgodne z prawem zachowanie, wymiar sprawiedliwości może podejmować bardzo ograniczone środki. Teraz ustawa czeka na głosowanie w Senacie.