Dostęp do wody to prawo każdego człowieka

KE przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zapewnienia przez państwa członkowskie możliwości darmowego dostępu do wody pitnej. Państwa muszą podjąć działania promujące dobre wykorzystywanie wody, zachęcać do korzystania z wody z kranu oraz do umieszczania w miastach publicznych fontann. Dane sugerują, że 20 mln Europejczyków nie ma dostępu do zdrowej wody pitnej, zwłaszcza w krajach o wrażliwych i zmarginalizowanych społecznościach. W krajach, w których dostęp do wody jest zależny od prywatnych przedsiębiorstw, firmy mogą ograniczyć dostawy osobom, które nie płacą rachunków.