Litwa: konflikt partii rządzącej z publicznym nadawcą radiowo-telewizyjnym

Od miesiąca na Litwie trwa konflikt między partią rządzącą a kierownictwem Litewskiego Narodowego Radia i Telewizji (LRT), któremu zarzucono brak przejrzystości. Politycy ze Związku Rolników i Zielonych zażądali od LRT złożenia raportów i dokumentacji uzupełniającej. Kiedy nie otrzymali wszystkich informacji, utworzono komisję parlamentarną w celu zbadania działalności LRT. Tymczasem kierownictwo LRT i opozycja parlamentarna uważają, że jest to próba uciszenia niezależnych mediów i obawiają się "polskiego scenariusza".