Węgry: Trybunał Konstytucyjny zajmie się kontrowersyjną ustawą o przejrzystości organizacji pozarządowych

Węgierski Trybunał Konstytucyjny rozpocznie debatę na temat kontrowersyjnej ustawy, która doprowadziła do wszczęcia przez Komisję Europejską procedury o naruszenie unijnego prawa wobec Węgier. Stowarzyszenia i fundacje objęte ustawą muszą zgłosić się do sądu, jeżeli kwota wsparcia otrzymywanego z zagranicy osiągnie 7,2 mln forintów (23 300 euro) w ciągu roku. Muszą także wskazać w swoich publikacjach, że kwalifikują się jako organizacje finansowane z zagranicy. Spośród wielu propozycji dotyczących proponowanego ustawodawstwa, Trybunał omówi najpierw te przedstawione przez partie opozycyjne.