Kara więzienia dla osób biorących udział w protestach przeciwko reformie hiszpańskiej ustawy o aborcji

Hiszpański Sąd Najwyższy potwierdził karę roku pozbawienia wolności dla pięciu młodych osób, które w lutym 2014 r. przerwały mszę, aby zaprotestować przeciwko reformie hiszpańskiej ustawy o aborcji. Uczestnicy protestu zostali uznani za winnych naruszenia wolności religijnej. Zdaniem sądu celem oskarżonych było "wyraźne uniemożliwienie wykonywania aktu religijnego", a korzystanie z prawa do swobodnego wyrażania swoich opinii nie może stłumić prawa innych osób do swobodnego uczestniczenia w obrzędach religijnych, jeśli są one przeprowadzane w miejscach specjalnie wyznaczonych do oddawania czci.