Austriacki działacz na rzecz ochrony prywatności zakłada organizację pozarządową w celu sfinansowania pozwu przeciwko Facebookowi

Max Schrems, austriacki prawnik, który pozywając Facebooka doprowadził do unieważnienia umowy Safe Harbor i zmienił sposób przesyłania danych osobowych europejskich użytkowników do USA, założył organizację pozarządową o nazwie None of Your Business (NOYB). Priorytetem organizacji jest wzmocnienie unijnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Schrems powiedział Financial Times, że celem jest uderzenie w firmy, które przyjmują "modele biznesowe oparte na braku poszanowania prawa". NOYB zbiera fundusze, aby rozpocząć działalność zanim GDPR wejdzie w życie w maju.