Zalecenia społeczeństwa obywatelskiego dla OBWE

Sebastian Kurz, przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), otrzymał zalecenia społeczeństwa obywatelskiego dla struktur wykonawczych OBWE i państw uczestniczących w 24. Radzie Ministerialnej OBWE. Zalecenia - wraz z Deklaracją Wiedeńską, w której domagano się, by środki bezpieczeństwa nie zagroziły poszanowaniu praw człowieka - zostały przyjęte przez ponad stu przedstawicieli organizacji pozarządowych podczas konferencji społeczeństwa obywatelskiego, zorganizowanej przez Platformę Solidarności Międzynarodowej, koalicję organizacji pozarządowych z regionu OBWE.