Wytyczne ONZ w sprawie traktowania pracowników LGBTI

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka po raz pierwszy wprowadził szereg norm w celu ochrony praw lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów i interseksualistów w miejscu pracy. Wytyczne wspierają wielkie międzynarodowe firmy, takie jak Microsoft, Coca-Cola czy Spotify. "Decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwa - zarówno w zakresie zasobów ludzkich, inwestycji, łańcuchów dostaw, a nawet marketingu - mogą mieć realny, a w niektórych przypadkach ogromny wpływ na prawa człowieka" - powiedział Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Zeid Ra'ad Al Hussein.