ONZ ponownie potępił Hiszpanię za brak postępów w kwestii wymuszonych zaginięć

Grupa Robocza ONZ ds. przymusowych lub wymuszonych zaginięć opublikowała raport będący wynikiem wizyty w Hiszpanii w 2013 r., w którym wyraża ubolewanie z powodu bardzo niewielkiego postępu poczynionego w kwestii wdrażania międzynarodowych zaleceń. Grupa Robocza wskazuje, że nie zapewniono odpowiednich środków "krewnym osób, które zginęły podczas wojny domowej i dyktatury, środków które umożliwiłyby im ustalić co spotkało i gdzie są pochowani ich bliscy, poznać prawdę i domagać się sprawiedliwości i zadośćuczynienia". Grupa Robocza otrzymała pomoc od wielu organizacji, w tym RIS.