Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Seksualną w Konfliktach Zbrojnych

Aby uczcić Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Seksualną w Konfliktach Zbrojnych, który przypada 19 czerwca, sekretarz generalny ONZ António Guterres oddał hołd kobietom, dziewczętom, mężczyznom i chłopcom, którzy padli ofiarą przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych i potwierdził "międzynarodowe zobowiązanie ONZ do likwidacji tej haniebnej plagi". "Gwałt i przemoc seksualna stosowana w konfliktach zbrojnych to taktyka wojenna mająca na celu szerzenie terroru, wykorzystywana do poniżania ofiar i jako instrument czystek etnicznych" - powiedział Guterres w swoim przemówieniu.