Chorwaci domagają się lepszych warunków pracy

W Święto Pracy w jednym z chorwackich miast Slavonski Brod, ponad 8000 pracowników wzięło udział w proteście zorganizowanym przez związki zawodowe. Chorwaci domagali się wzrostu płac minimalnych, lepszych programów socjalnych i poprawy jakości zatrudnienia. Protestujący ustawili się w linii, której długość wyniosła ponad jeden kilometr, a przywódcy związków powiedzieli, że Święto Pracy nie jest dniem odpoczynku, ale dniem przebudzenia pracowników.