Większość środków z międzynarodowej pomocy na rzecz rozwoju przeznaczana jest na żywność i rolnictwo

Większość z 3 miliardów euro, które rząd Włoch i jego podatnicy oddali w 2015 r. organizacjom międzynarodowym, przeznaczono na rolnictwo i żywność za pośrednictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz Światowego Programu Żywnościowego. Fundusze są wykorzystywane przez organizację na dostarczanie żywności, głównie do krajów będących w stanie wojny. Dla porównania, w 2015 r. włoskie organizacje pozarządowe otrzymały od rządu 24 mln euro (nie wliczając sytuacji kryzysowych).