Komisja Praw Człowieka ONZ o bieżących problemach we Włoszech

Podczas Kongresu Praw Człowieka w Genewie, który odbył się w marcu tego roku, Komisja Praw Człowieka ONZ przedstawiła oświadczenie dotyczące kilku krajów, w tym Włoch, w którym przedstawiła 44 istotne punkty dotyczące kwestii związanych z prawami człowieka. Główne problemy, na które zwrócono uwagę, obejmują przeludnienie w więzieniach, kryminalizację tortur, przemoc wobec policji, zbiorowe wypędzenia, mowę nienawiści i dyskryminację mniejszości i osób LGBTI oraz poważne trudności w dostępie do aborcji.