Dyskryminacja, tłumaczenie i inne belgijskie historie

Pierwsze sprawozdanie komisji ekspertów ds. walki z dyskryminacją miało zostać przekazane parlamentowi belgijskiemu ... pięć lat temu. Sprawozdanie to powinno być podstawą reformy przepisów w zakresie zwalczania pewnych form dyskryminacji (w zależności od wieku, stanu zdrowia, języka, itd.) oraz nierówności między kobietami i mężczyznami. W celu przedłożenia i omówienia raportu w parlamencie, sprawozdanie musi być przetłumaczone na język francuski i holenderski. Raport nadal nie został przetłumaczony z powodu braku funduszy - brakuje 2000 euro. Witamy w Belgii!