Wystąpienie Danuty Przywary na sesji Rady Praw Człowieka ONZ

„Jesteśmy świadkami czasów, w których osoby sprawujące władzę wykonawczą zbyt często wierzą, że to pozostała część społeczeństwa powinna być im posłuszna – mówiła Danuta Przywara, prezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w trakcie trwającej 34. sesji Rady Praw Człowieka ONZ. W wielu krajach na świecie co raz bardziej widoczne i częstsze stają się przypadki podważania fundamentów demokracji liberalnej – trójpodziału władzy, ochrony praworządności i praw człowieka. Zdaniem Danuty Przywary wszystkie te elementy są obecnie poddawane próbie.