Pierwsza skarga z Polski do Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet

HFPC złożyła zawiadomienie do Komitetu CEDAW w sprawie dotyczącej stosowania przemocy domowej wobec kobiety oraz niezapewnienia jej ochrony przez państwo. W latach 2003–2006 klientka Fundacji wielokrotnie zawiadamiała organy ścigania, że jej mąż znęca się nad nią i jej dziećmi oraz grozi podpaleniem domu. Jej zeznaniom nie dawano jednak wiary. Ostatecznie w 2006 r. doszło do tragedii – mężczyzna spełnił swoje groźby i podpalił dom rodzinny, a sam zginął na miejscu. Klientka Fundacji próbowała dochodzić od Skarbu Państwa odszkodowania, jednak jej pozew został w całości oddalony.