Holandia: skazany na dożywocie dostaje szansę na resocjalizację

Sąd Rejonowy w Hadze nakazał holenderskiemu rządowi zezwolenie skazanemu na dożywocie na wzięcie udziału w programie resocjalizacyjnym 1,5 roku wcześniej niż następuje rewizja jego wyroku. Chodzi o przygotowanie go do powrotu do społeczeństwa. Mężczyzna spędził w więzieniu 23,5 roku. Skazany powoływał się na wyrok ws. Vinter, w którym ETPCz orzekł, że kara dożywocia jest nieludzka, kiedy "nie niesie żadnej perspektywy uwolnienia" oraz zobowiązał kraje członkowskie UE do rewizji kar dożywocia po 25 latach. Sekretarz stanu Dijkhoff pracuje obecnie nad tą procedurą.