104 opowieści o dyskryminacji osób LGBTI we Włoszech

Organizacja Association Arcigay opublikowała raport nt. Międzynarodowego Dnia Przeciwko Homofobii 2016, w którym znajdują się 104 historie o homo-/transfobii we Włoszech od 17.05.2015 do 17.05.2016. Raport opiera się na doniesieniach mediów i dziennikarzy. Osoby LGBTI na co dzień stawiają czoła przemocy, poniżaniu i nietolerancji, dlatego konieczna jest natychmiastowa zmiana. Celem raportu jest zwrócenie uwagi na fakt, że rolą rządu jest przechwycenie fali wrogości wobec osób LGBTI, zwalczenie jej oraz rozpoznanie i szanowanie praw osób LGBTI.