Naruszenia praw człowieka w prywatnych zakładach opieki w Polsce

W kwietniu 2016 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka podjęła cztery interwencje, w których wskazała na konieczność objęcia efektywnym nadzorem publicznym prywatnych zakładów opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku w Polsce. Niektóre zakłady działają bez stosownych zezwoleń, media donosiły także o licznych nadużyciach wskutek braku odpowiednich kontroli, m.in. o przymusowym podawaniu leków pacjentom, krępowaniu ich pasami, ograniczaniu kontaktów ze światem zewnętrznym lub o odmawianiu kąpieli.