Belgijska Liga Praw Człowieka

Przez ponad sto lat, La Ligue des droits de l'Homme (Liga Praw Człowieka) walczyła z niesprawiedliwością i naruszeniami praw podstawowych we francuskojęzycznej części społeczeństwa Belgii.

LDH uczy społeczeństwo przestrzegania podstawowych praw człowieka (w tym przemocy instytucjonalnej, dostępu do sprawiedliwości, szanowania mniejszości, praw kobiet), naciska na władze polityczne w celu przestrzegania przez nie praw człowieka, uczy dorosłych (w ramach swoich działań edukacyjnych) świadomości na temat spraw związanych z prawami człowieka, a także zwraca uwagę na kwestie związane z rozwojem narzędzi edukacyjnych i treningowych przez osoby decyzyjne w tym zakresie.

Utworzona w roku 1901, Liga Praw Człowieka jest organizacją typu non-profit, kładącą nacisk na ciągłą edukację, niezależność, pluralizm i interdyscyplinarność. Jest grupą, w której rozwój zaangażowani są wszyscy członkowie, którzy działają z poszanowaniem godności innych.

LDH zajmuje się tematami związanymi z: prawami młodzieży, prawami więźniów, imigrantów i uchodźców, dostępem do sprawiedliwości, prawami osób chorych psychicznie, równymi szansami i różnorodnością.

Lokale w Charleroi, La Louviere, Namur, Mouscron i Verviers pomagają w zapewnieniu społeczeństwu widoczności, bliskości i dynamiki działań Ligii. LDH jest członkiem Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH), sieci NGO zrzeszającej 155 lig z całego świata.

Obserwuj nas:

LDH Website
LDH Facebook Page
LDH Youtube Channel

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • You will know about our achivements!

Show me a sample!