Belgijska Liga Praw Człowieka

Przez ponad sto lat, La Ligue des droits de l'Homme (Liga Praw Człowieka) walczyła z niesprawiedliwością i naruszeniami praw podstawowych we francuskojęzycznej części społeczeństwa Belgii.

LDH uczy społeczeństwo przestrzegania podstawowych praw człowieka (w tym przemocy instytucjonalnej, dostępu do sprawiedliwości, szanowania mniejszości, praw kobiet), naciska na władze polityczne w celu przestrzegania przez nie praw człowieka, uczy dorosłych (w ramach swoich działań edukacyjnych) świadomości na temat spraw związanych z prawami człowieka, a także zwraca uwagę na kwestie związane z rozwojem narzędzi edukacyjnych i treningowych przez osoby decyzyjne w tym zakresie.

Utworzona w roku 1901, Liga Praw Człowieka jest organizacją typu non-profit, kładącą nacisk na ciągłą edukację, niezależność, pluralizm i interdyscyplinarność. Jest grupą, w której rozwój zaangażowani są wszyscy członkowie, którzy działają z poszanowaniem godności innych.

LDH zajmuje się tematami związanymi z: prawami młodzieży, prawami więźniów, imigrantów i uchodźców, dostępem do sprawiedliwości, prawami osób chorych psychicznie, równymi szansami i różnorodnością.

Lokale w Charleroi, La Louviere, Namur, Mouscron i Verviers pomagają w zapewnieniu społeczeństwu widoczności, bliskości i dynamiki działań Ligii. LDH jest członkiem Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH), sieci NGO zrzeszającej 155 lig z całego świata.

Obserwuj nas:

LDH Website
LDH Facebook Page
LDH Youtube Channel

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!