Litewscy politycy wzmacniają ochronę praw człowieka

W litewskim parlamencie zainicjowane zostało porozumienie polityczne w sprawe ochrony wolności i praw człowieka na Litwie.

Litwa musi brać pod uwagę sytuację geopolityczną w regionie i rosyjskie dezinformowanie, które ma na celu podważenie zaufanie publicznego do państwa litewskiego i innych krajów Unii Europejskiej oraz NATO, sprawiając, że obywatele wątpią w demokratycznie wybrane władze i kwestionują samą demokrację oraz promując “nihilizm prawny” i obywatelską apatię.

Litewska Partia Socjaldemokratyczna, Związek Ojczyzny - Litewscy Chrześcijańscy Demokraci, Partia Pracy, partia “Porządek i Sprawiedliwość” i Liberalny Ruch Republiki Litewskiej zainicjowały porozumienie pomiędzy partiami politycznymi w parlamencie, aby chronić prawa człowieka i wolności na Litwie.

Rozwiązywanie kwestii obywatelstwa

Pierwsze dyskusje dotyczące projektu porozumienia pomiędzy przedstawicielami partii są już w toku. Projekt porozumienia motywuje partie polityczne do zmiany prawa i konstytucji, by umożliwić dostęp do obywatelstwa litewskiego wszystkim ludziom pochodzenia litewskiego, którzy tego pragną, niezależnie od jakiegokolwiek innego obywatelstwa, jakie osoba taka może posiadać.

Skupienie na polityce ochrony praw człowieka

Porozumienie ponadto wzywa także do jedności wśród partii politycznych w zakresie przejrzystości i niezależności sądownictwa, zredukowania liczby ludzi skazywanych na dożywocie (bez możliwości warunkowego zwolnienia), poprawy ochrony praw człowieka na Litwie i innych ważnych kwestii.

W projekcie dokumentu podkreśla się także konieczność wzmocnienia ochrony wolności i praw człowieka poprzez zwiększenie koordynacji działań w tym zakresie w celu zwiększenia uwagi na poszczególne grupy społeczne, których prawa i wolności nie są odpowiednio chronione i zachęcenia społeczeństwa i tych grup do uczestniczenia w procesie urzeczywistniania swobód obywatelskich i praw.

Partie, które rozpoczęły prace na projektem porozumienia przedstawią swoje wnioski w czerwcu, proponując jednocześnie, które części porozumienia należy dalej omówić.