Włoskie służby specjalne ostrzegają przed wzrostem nietolerancji wobec cudzoziemców przed wyborami do europarlamentu

Włoskie służby wywiadowcze przedstawiły parlamentowi raport, w którym alarmują o "konkretnym zagrożeniu w postaci coraz liczniejszych przypadków nietolerancji wobec obcokrajowców" ze strony radykalnej prawicy.

Raport sugeruje, że "w nadchodzących tygodniach mogą nasilać się skrajnie rasistowskie i ksenofobiczne zachowania praktykowane już przez skrajnie prawicowe ugrupowania". Włoskie służby specjalne ostrzegają również, że istnieje ryzyko "konfliktu" między organizacjami antyfaszystowskimi a skrajną prawicą, co może zagrażać porządkowi publicznemu.

Wzrost zachowań na tle rasistowskim

Raport, który został przedstawiony parlamentowi, wskazuje, że skrajnie prawicowe ugrupowania były już zaangażowane w zachowania wyraźnie rasistowskie i ksenofobiczne, a w ciągu najbliższych kilku miesięcy takie działania najprawdopodobniej będą się nasilać.

Służby wywiadowcze podkreślają "wyraźną witalność" skrajnie prawicowych ugrupowań, która doprowadziła do szeregu inicjatyw propagandowych. Właśnie w tych działaniach tajne służby dopatrują się największych problemów.

Jeśli chodzi o terroryzm, to zjawisko radykalizacji postaw jest we Włoszech jednym z obszarów, w walkę z którym najbardziej angażuje się włoski wywiad. Sprawa jest "coraz poważniejsza i coraz bardziej problematyczna" i wymaga uważnego monitorowania, które pozwoli uchwycić sygnały o możliwym przejściu od radykalizacji do działań z użyciem przemocy.

Liczba przypadków przemocy wzrosła trzykrotnie w ciągu jednego roku

Problem rasizmu we Włoszech staje się coraz poważniejszy. W 2018 r. przemoc potroiła się o 126 zarejestrowanych rasistowskich ataków. Zgodnie z raportem cudzoziemcy są regularnie atakowani, zarówno fizycznie, jak i słownie.

Raport opisuje również zmiany w propagandzie i praktykach ruchu antyfaszystowskiego. Ta "radykalizacja" ma związek z widocznym wzrostem rozwiązań proponowanych przez skrajne ugrupowania w kwestiach bezpieczeństwa, migracji i problemów społecznych. Agresja obu stron prowadzi do wzajemnych prowokacji i napaści, które będą coraz bardziej zagrażać porządkowi publicznemu. Służby specjalne dodają, że ekstremizm "anarchoinsurekcjonistów” jest szczególnie "podstępny".

Służby wywiadowcze podkreślają, że skrajna prawica skupiła debatę na antyimigranckiej propagandzie i promowała narrację "z akcentami silnej nietolerancji wobec obcokrajowców". Te poglądy spotkały się z bardzo szerokim uznaniem, szczególnie na przedmieściach, i mogą nie tylko podsycać urazę, ale także nakłaniać do agresji.

Kluczowa rola wyborów europejskich

Wybory we włoskim regionie Abruzja, które odbyły się 10 lutego, były prawdziwym testem przed wyborami do europarlamentu. Wybory zakończyły się zwycięstwem Ligi – partia Matteo Salviniego zdobyła 28 proc. głosów. Do tej pory wybory europejskie były tak naprawdę wyborami krajowymi, którym towarzyszyła niska frekwencja wyborcza i niezbyt wysoka stawka. Ale rok 2019 będzie inny. Wybory do europarlamentu stały się ponadnarodowym, ogólnoeuropejskim wydarzeniem i niewątpliwie mogą pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów, z którymi obecnie boryka się Unia Europejska.

W związku z tym należy przypomnieć, że państwa europejskie powinny pamiętać o słowach zawartych w Traktacie o Unii Europejskiej, które podkreślają, że "Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości (...) niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności”.