Czas na działanie - Włochy wybrane na członka Rady Praw Człowieka ONZ

Włochy zostały wybrane do Rady Praw Człowieka ONZ 180 głosami. Dla krajów bloku zachodnioeuropejskiego przydzielono trzy miejsca i było trzech kandydatów, co oznacza, że wśród krajów Unii Europejskiej nie ma przegranych.

Priorytety włoskiego rządu

Włochy zostały wybrane do Rady Praw Człowieka ONZ wraz z Austrią, Danią, Bułgarią, Czechami, Burkina Faso, Kamerunem, Erytreą, Somalią, Togo, Indiami, Bahrajnem, Bangladeszem, Fidżi, Filipinami, Argentyną, Urugwajem i Bahamami. Prezydent CILD i Antygony, Patrizio Gonnella przedstawił swój punkt widzenia na ten temat na swoim blogu na temat swobód obywatelskich dla L'Espresso.

Wśród priorytetów wymienianych przez rząd włoski w celu osiągnięcia konsensusu znalazły się: zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, walka o prawa kobiet i dzieci, całkowite moratorium wykonywania kary śmierci, wolność wyznania, walka z handlem ludźmi, ochrona praw osób niepełnosprawnych, ochrona dziedzictwa kulturowego i religijnego oraz ochronę dla obrońców praw człowieka. Premier Conte, komentując dobre wieści, oświadczył, że obrona praw człowieka leży we włoskim DNA. Zadaniem stowarzyszeń i społeczeństwa obywatelskiego będzie monitorowanie pracy instytucji włoskich w kraju i poza nim.

Rada praw człowieka

Rada Praw Człowieka jest z założenia międzyrządowym organem Organizacji Narodów Zjednoczonych, złożonym z 47 państw, które okresowo oceniają stan ochrony praw człowieka we wszystkich krajach świata. W 2019 r. to Włochy podlegną dokładnej ocenie, ale jednocześnie i oni będą musieli sprawdzić się jako sędziowie. Oczywiście, członkostwo w Radzie Praw Człowieka nie jest nagrodą dla tych państw, które zachowują się etycznie, w przeciwnym razie trudno byłoby wyjaśnić wybór do rady krajów takich jak Filipiny, których systematyczne łamanie praw człowieka zostało potwierdzone przez Amnesty International w ostatnim raporcie okresowym. Wybór do Rady odbywa się na zasadzie rotacji.

Bez podwójnych standardów

W związku z powyższym rząd będzie musiał unikać podwójnych standardów. Aby dawać dobry przykład i oceniać innych, Włosi będą również musieli działać według ustalonych zasad, w przeciwnym razie stracą wiarygodność. Konsekwencja i spójność w polityce jest cnotą. Jako że walka z wszelkimi formami dyskryminacji została wymieniona w Genewie jako jeden z priorytetów programowych, włoski rząd będzie musiał formalnie ocenzurować obecną sytuację w gminie Lodi, lub usunąć z programu porządku publicznego dofinansowania socjalne skierowane wyłącznie do obywateli Włoch lub znieść plan ochrony międzynarodowej. Oficjalne opowiedzenie się za wolnością wyznania wymaga również świadomości, że powinna istnieć pełna swoboda budowania miejsc kultu bez dyskryminacji niepożądanych religii. Współpraca z obrońcami praw człowieka powinna oznaczać brak piętnowania ich czynów jako niezgodnych z prawem, jak również docenianie pracy organizacji pozarządowych.

ONZ: przednia straż demokracji i praw człowieka

Należy z zadowoleniem przyjąć wybór Włoch do Rady, tak jak i z entuzjazmem powinny zostać przyjęte oświadczenia premiera i określone priorytety. Z drugiej strony, polityczna dwulicowość nie jest wskazana, przez co Włochy wypadły w Genewie niczym złośliwy anioł. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest powojennym osiągnięciem i stoi na straży demokracji i praw człowieka. ONZ musi być zawsze szanowana, nawet jeśli krytykuje politykę Włoch. To powinno być nienegocjowalnym gwarantem dla wszystkich.