Europejskie wizy humanitarne pomogą ocalić ludzkie życie

PE zatwierdził w zeszłym tygodniu wniosek ustawodawczy przedłożony przez hiszpańskiego europosła, który dotyczy możliwości ubiegania się o wizy humanitarne. To znaczący krok w kierunku utworzenia bezpieczniejszych i legalnych dróg migracji dla uchodźców.

Przy 429 głosach za, 194 przeciw i 41 wstrzymujących się Parlament Europejski w Strasburgu zatwierdził w zeszłym tygodniu wniosek ustawodawczy przedłożony przez hiszpańskiego europosła Juana Fernando Lópeza Aguilara, który dotyczy propozycji ustanowienia europejskich wiz humanitarnych. W sprawozdaniu podkreślono, że wizy humanitarne umożliwią uchodźcom legalny wjazd do UE, bez konieczności podejmowania ryzykownej podróży zagrażającej ich życiu.

Zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z marca 2017 r. państwa UE nie są zobowiązane do wydawania wiz humanitarnych dla osób ubiegających się o azyl w celu umożliwienia im legalnego wjazdu do UE. Zamiast tego Unia stosuje coraz bardziej restrykcyjne polityki migracyjne, których celem jest powstrzymanie ludzi od wjazdu na ich terytorium, takie jak nakładanie sankcji na przewoźników i restrykcyjna polityka wizowa, która zmusza osoby ubiegające się o azyl do korzystania z nielegalnych kanałów migracji. Według szacunków Parlamentu Europejskiego 90 proc. osób objętych ochroną międzynarodową w UE dotarło do Europy w sposób “nieuregulowany”.

W rezultacie od 2000 r. w wodach Morza Śródziemnego i na innych trasach migracji podczas próby dotarcia do Europy zginęło ponad 2000 osób.

Wizy humanitarne mają zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych

Wizy humanitarne pomogą zmniejszyć liczbę osób umierających na naszych granicach. Znacząco zaszkodzą też działalności przemytników i zmniejszą koszty związane z powrotem migrantów, których wniosek został odrzucony.

Wizy pozwolą na bezpieczną podróż do kraju członkowskiego, który wydał dokument w celu ubiegania się o ochronę międzynarodową. Jednak skorzystają na tym jedynie osoby, które mogą udowodnić, że są prześladowane. Ponadto osoby ubiegające się o wizę będą musiały zostać poddane specjalnej kontroli w celu upewnienia się, że nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Pomimo ciągłych apeli o bezpieczne i legalne drogi migracji dla osób ubiegających się o azyl, w UE nie ma jeszcze ram prawnych określających, w jaki sposób uchodźca mógłby legalnie wjechać na terytorium państwa członkowskiego. Jak informuje Europejska Agencja Praw Podstawowych obecnie 16 państw członkowskich UE dysponuje własnym systemem wydawania wiz humanitarnych.

Następne kroki

Organizacja Liberties uważa, że zatwierdzenie propozycji ustanowienia europejskich wiz humanitarnych jest ważnym krokiem w kierunku ochrony uchodźców. Teraz Komisja UE ma czas do końca marca 2019 r., aby przedstawić odpowiedni wniosek w celu rozpoczęcia negocjacji trójstronnych.