​Węgry muszą wypłacić odszkodowanie klientowi HCLU, który został cewnikowany wbrew swojej woli

W ważnym wyroku wydanym w lipcu Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) stwierdził, że przymusowe cewnikowanie narusza art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w sprawie zakazu tortur.

Mężczyzna zatrzymany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

W 2010 r. obywatel Węgier skontaktował się z HCLU w celu uzyskania pomocy prawnej po tym, jak został źle potraktowany przez policję. Twierdził, że brał udział w bójce przed klubem nocnym. Policja znalazła go tamtej nocy w samochodzie przed jego domem i chciała poddać kontroli trzeźwości, ponieważ wyczuła od niego alkohol. Mężczyzna odmówił poddania się badaniu alkomatem, w związku z czym został aresztowany, zakuty w kajdanki i zabrany na pogotowie w celu wykonania badania krwi i moczu. Kiedy powiedział, że nie może oddać moczu, policja poprosiła lekarza o założenie cewnika pomimo jego zdecydowanego sprzeciwu. Po incydencie mężczyzna został skazany na dziewięć miesięcy więzienia za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Przed sądem reprezentowała go HCLU.

Po przymusowym cewnikowaniu mężczyzna złożył skargę do niezależnego organu ds. skarg na działania policji, w której twierdził, że pobranie próbki moczu przez cewnikowanie pęcherza poważnie naruszyło jego prawo do godności ludzkiej, integralności fizycznej i zdrowia, a także jego prawo do rzetelnego postępowania. Komendant Krajowy Policji odrzucił jednak skargę, chociaż w decyzji nie wspominał o tym, że klient HCLU został zakuty w kajdanki lub że nie wyraził zgody na badanie przez cewnikowanie. Kiedy skarga na decyzję została oddalona przez Stołeczny sąd administracyjny i pracy, a także przez Kurię, HCLU zwróciła się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC).

Procedura cewnikowania narusza integralność fizyczną i psychiczną

Zgodnie z jednomyślnym wyrokiem ETPC wymuszony test moczu przez cewnikowanie stanowił poważne naruszenie zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Trybunał ustalił, że władze poważnie naruszyły integralność fizyczną i psychiczną mężczyzny, ponieważ do ustalenia poziomu alkoholu znajdującego się w organizmie wystarczyłoby badanie krwi. Zgodnie z postanowieniem Trybunału Węgry muszą zapłacić 9 tys. euro za szkody niemajątkowe, a kolejne 4080 z tytułu kosztów i wydatków.

Każdego roku HCLU otrzymuje wnioski o pomoc prawną od osób, które zostały poddane przymusowemu cewnikowaniu. Sam zdrowy rozsądek podpowiada, że ta procedura jest nie tylko wyjątkowo upokarzająca, ale biorąc pod uwagę, że można ją zastąpić badaniem krwi, także niepotrzebna. Mimo to żadna decyzja sądu nigdy nie potwierdziła stanowiska przyjętego przez HCLU. Nie było podobnej decyzji także w orzecznictwie ETPC . HCLU wierzy, że niniejszy wyrok raz na zawsze zakończy nieuczciwe praktyki policyjne, nie tylko na Węgrzech, ale także w całej UE.