We Włoszech rusza projekt poprawy edukacji wczesnoszkolnej Romów

Włoski projekt REYN (Romska sieć wczesnoszkolna) został uruchomiony wiosną tego roku w celu wsparcia profesjonalistów i działaczy pracującymi na co dzień ze społecznością romską i dziećmi pochodzenia romskiego w ich rozwoju wczesnoszkolnym.
Dzięki wsparciu Open Society Foundations w maju 2016 r., projekt REYN został oficjalnie zaprezentowany w Turynie.

REYN jest projektem czynnym na arenie międzynarodowej, promującym istotę jakości nauczania romskich dzieci oraz wspierania romskich rodzin przez profesjonalistów.

Istnieje wiele innych sieci, które skupiają się wokół tej samej inicjatywy – są one obecne w całej Europie, np. w Chorwacji, na Węgrzech, w Kosowie, na Słowacji, w Słowenii i Irlandii. Nowa siec skupia się na dalszej poprawie zawodowej grup profesjonalistów i działaczy w dziedzinie rozwoju wczesnoszkolnego romskich dzieci.

Czynne wsparcie

Celem jest poprzez warsztaty i materiały praktyczne pomóc uczestnikom w sektorze nauczania wczesnoszkolnego. Ważne jest podzielić się wiedzą na temat najlepszych praktyk i postaw, aby promować pracę.

W związku z polityką edukacyjną, wdrożenie bardziej włączającego, a mniej dyskryminującego systemu jest absolutnie niezbędne, co gwarantuje prawo do edukacji każdemu dziecku.

Często sieć międzynarodowa organizuje warsztaty i obserwacyjne wyjazdy do niektórych krajów, aby pozwolić członkom projektu REYN z różnych środowisk na spotkanie i zdobycie wiedzy na temat różnych okoliczności oraz najlepszych rozwiązań.

Zadania projektu

Projekt koordynuje włoskie stowarzyszenie 21 Lugio. Bezpośrednimi beneficjentami są romskie dzieci w wieku od urodzenia do 10. roku życia. Instytucje, stowarzyszenia i jednostki pracujące w dziedzinie edukacji wczesnoszkolnej będą uczestniczyć w spotkaniach i warsztatach.

Nauczycieli szkół podstawowych przygotowuje się w temacie wielojęzyczności, podczas gdy kobiety pochodzenia Romskiego, które mają dzieci do 8 roku życia są nauczane ulepszania zdolności rodzicielskich. Ponadto, istnieje grupa doradcza, która organizuje okrągły stół w temacie edukacji wczesnoszkolnej Romów.

Dołącz!

Ci, którzy pracują w dziedzinie edukacji wczesnoszkolnej, w bliskości dzieci pochodzenia romskiego oraz ich rodziny są mile widziani jako członkowie projektu REYN.

Więcej informacji na temat sieci REYN można znaleźć tutaj lub na jego stronie na facebooku. Jeśli także pracujesz na tym obszarze lub znasz kogoś, kto mógłby być zainteresowany – możesz dokonać darmowej rejestracji wysyłając email na adres: reynitalia@21luglio.org.