W Chorwacji należy zakończyć kryminalizowanie i więzienie uchodźców!

Uchodźcy w Chorwacji są regularnie dyskryminowani ze względu na płeć i domniemany stan cywilny, a ich prawo do swobodnego przemieszczania się jest łamane przez zatrzymywanie ich w ośrodkach tymczasowego pobytu.
Inicjatywa „Welcome!” opublikowała raport zatytułowany „Kryminalizowanie i więzienie uchodźców” na temat sytuacji uchodźców, których przeniesiono do ośrodka pobytu tymczasowego w Ježevie po zamknięciu obozu w Slavonskim Brodzie.

Symbolicznie w Dniu Europy – tej, która nie zdała testu humanitarnego w trwającym kryzysie i nie zapewniła ochrony osobom, które uciekają od wojny – Inicjatywa Welcome! podkreśliła, że uchodźcy są regularnie dyskryminowani ze względu na płeć i domniemany stan cywilny.

Po ponad miesiącu – a w niektórych przypadkach dwóch miesiącach – przetrzymywania w izolacji w Slavonskim Brodzie, zostali oni przeniesieni do ośrodka tymczasowego pobytu dla azylantów w Ježevie.

Ośrodek przyjmowania uchodźców w Ježevie posiada cechy charakterystyczne więzienia – na poziomie infrastruktury i funkcjonowania. Jednak jest element, który wywołuje zaniepokojenie: przetrzymywania dokonuje się tam bez poprzedzającego je procesu sądowego, pod znikomą kontrolą sądową i z obowiązkową opłatą za zakwaterowanie.

Ograniczenie prawa do swobodnego przemieszczania się w jakiejkolwiek formie jest z natury bardzo zindywidualizowanym środkiem zapobiegawczym, dlatego jest ono poddawane wymagającym testom zgodności z prawem i konieczności: w tym przypadku, ograniczenie to jest wprowadzane zbiorowo i automatycznie, bez brania pod uwagę różnorodności przypadków i alternatyw.

Jednakowe warunki

Chorwackie i europejskie prawo usprawiedliwia zatrzymanie jedynie w wyjątkowych przypadkach – jako środek stosowany jedynie wtedy, gdy nie istnieje żadna mniej restrykcyjna możliwość.

Sprzeciwiając się zatrzymaniom będącym cechą systemu kryminalizowania osób, które szukają ochrony międzynarodowej, Inicjatywa Welcome! Spodziewa się, że kompetentne instytucje i organa wprowadzą mechanizmy ochrony wszystkich pozbawionych podmiotowości, przechwyconych, odseparowanych i rannych uchodźców.

Inicjatywa, skupiając się na wyżej opisanych warunkach, oczekuje, że instytucje zapewnią jednakowe warunki wszystkim uchodźcom, którzy zostali uwięzieni w obozie w Slavonskim Brodzie, a tym, którzy przebywają w Ježevie natychmiast zagwarantują wolność swobodnego przemieszczania się i umiejscowienia w instytucjach otwartych, takich jak ośrodek przyjmowania azylantów w Porin.

Tutaj znajdziesz pełny raport.