​ETPC odrzucił skargę przeciwko Francji

Sędziowie Trybunału Praw Człowieka odrzucili skargę przeciwko Francji, która dotyczyła interwencji byłego prezydenta Sarkozy'ego w postępowania karne.

Europejski Trybunał Praw Człowieka oddalił skargę przeciwko Francji, która dotyczyła interwencji byłego prezydenta Sarkozy'ego w postępowanie karne przeciwko skarżącemu Abdoulowi Azizowi Thiamowi.

Pozew cywilny o odszkodowanie złożony przez Sarkozy’ego nie naruszył prawa skarżącego do rzetelnego procesu sądowego

W dniu 18 października Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że pozew cywilny o odszkodowanie wniesiony przez Nicolasa Sarkozy'ego, który wówczas pełnił funkcję prezydenta Francji, nie narusza prawa Thiama do sprawiedliwego procesu (Thiam v. France (zgłoszenie nr 80018/12).

We wrześniu 2008 r. Bank Société Générale złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez nieznanego sprawcę lub sprawców, z powodu fałszerstwa, rozpowszechniania podrobionych dokumentów i oszustw. Doszło do tego w następstwie skarg Sarkozy'ego, ówczesnego prezydenta Republiki, dotyczących operacji bankowych przeprowadzonych na jego zlecenie.

W październiku 2008 r. prokuratura rozpoczęła postępowanie w sprawie oszustw dokonanych przez zorganizowaną grupę przestępczą. Podczas śledztwa Sarkozy złożył wniosek o przyłączenie się do postępowania jako strona cywilna.

Niezależność sędziów potwierdzona

Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że interwencja Sarkozy'ego jako strony cywilnej w postępowaniu karnym przeciwko skarżącemu nie stworzyła nierówności stron ani nie wpłynęła na przebieg postępowania.

Trybunał orzekł również, że udział w postępowaniu osoby publicznej, która odgrywała rolę instytucjonalną w rozwoju kariery sędziów, mogła wzbudzić uzasadnione wątpliwości co do ich niezależności i bezstronności.

Jednak po zbadaniu sposobu, w jaki sędziowie zostali nominowani, ich ustawowych warunków pracy oraz szczególnych okoliczności sprawy,Trybunał nie dostrzegł powodów, aby stwierdzić, że sędziowie orzekający w sprawie skarżącego nie byli niezależni zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji.