​Belgijski Trybunał Konstytucyjny przedłożył TSUE 10 pytań prejudycjalnych związanych z przepisami dotyczącymi prywatności

Wskutek wniesienia przez LDH skargi dotyczącej transpozycji unijnej dyrektywy w sprawie rejestru pasażerów, belgijski Trybunał Konstytucyjny postanowił przedłożyć TSUE 10 pytań prejudycjalnych w sprawie przepisów dotyczących prywatności.

Belgijski Trybunał Konstytucyjny ogłosił swoją decyzję, która została podjęta w następstwie apelacji wniesionej przez Ligę Praw Człowieka (LDH) przeciwko ustawie o systematycznej rejestracji danych pasażerów, znanej również jako Ustawa o rejestrowaniu nazwisk pasażerów (PNR). Nowe prawo, będące częścią reakcji na ataki terrorystyczne w Belgii, umożliwia władzom ścisłą kontrolę nad danymi osobowymi pasażerów.

LDH z zadowoleniem przyjęła decyzję belgijskiego Trybunału, który postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z co najmniej 10 pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi zgodności Ustawy z istniejącym prawodawstwem europejskim. Rzeczywiście, pytania zadane Trybunałowi odzwierciedlają większość naszych uwag. W skrócie, czy gromadzenie danych osobowych na masową skalę i powszechny nadzór jest środkiem proporcjonalnym dla zapewnienia bezpieczeństwa?

Tego rodzaju gromadzenie danych jest tym bardziej niepokojące, że prawo dotyczy każdego pasażera, niezależnie od obiektywnych dowodów na to, że dana osoba może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Czy ten zbiór danych na masową skalę, który obejmuje także dane wrażliwe, jest naprawdę niezbędny do osiągnięcia wyznaczonych celów? Czy możliwe, że nowe ustawodawstwo pośrednio doprowadzi do przywrócenia granic wewnętrznych?

Mamy nadzieję, że Trybunał powoła się na swoje wcześniejsze orzecznictwo i zadba o ochronę prawa obywateli do prywatności (tak jak uczynił to w swojej decyzji w sprawie przepisów dotyczących zatrzymywania danych) oraz że potępi takie nieproporcjonalne narzędzia masowej inwigilacji niewinnych obywateli.