​Salvini chce przeforsować drakońskie prawo antynarkotykowe

Nowa propozycja ustawy zaproponowana przez Ligę, a przedłożona przez ministra spraw wewnętrznych Matteo Salviniego, przewiduje zaostrzenie sankcji za zażywanie i sprzedaż tzw. miękkich narkotyków.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie bardziej surowych sankcji i kary pozbawienia wolności. W ramach nowych przepisów kara grzywny za przestępstwa związane z narkotykami zostanie podwojona.

Ponieważ dotychczasowa wojna z narkotykami okazała się porażką, nowe ustawodawstwo Salviniego można interpretować jedynie jako populistyczny ruch, który w rzeczywistości może oznaczać kolejne problemy dla włoskich więzień, w których już teraz sytuacja jest niepokojąca.

Narkotykowi przestępcy nadreprezentowani we włoskich więzieniach

Liczba więźniów przebywających w zakładach karnych za przestępstwa narkotykowe jest już bardzo wysoka. Według raportu włoskiego parlamentu, złożonego w 2018 r., stanowili oni jedną trzecią populacji więziennej w 2017 r. Dane pochodzące z raportu SPACE Rady Europy potwierdzają nieadekwatność tych rygorystycznych środków. Według raportu przeludnienie we włoskich więzieniach może być bezpośrednio związane z nadreprezentacją przestępców narkotykowych. We Włoszech za przestępstwa związane z narkotykami skazano 31,1 proc. (11 747) więźniów. Dla porównania średnia europejska wynosi 16,8 proc. Zarówno we Włoszech, jak i w innych krajach, tego rodzaju represyjne podejście do narkotyków okazało się nieskuteczne w ich zwalczaniu.

Korzyści z dekryminalizacji przestępstw narkotykowych

Proponowane przez Matteo Salviniego środki mają na celu wycofanie zmian poczynionych w polityce społecznej i zapobiegawczej, które zostały wdrożone w kilku regionach.

Dekryminalizacja przestępstw narkotykowych, legalizacja miękkich narkotyków oraz zapewnienie alternatywnych rozwiązań, zwłaszcza dla osób uzależnionych od narkotyków, w perspektywie długoterminowej mogą mieć pozytywny wpływ na system więzienny i społeczeństwo jako całość.

Narzędzia przewidziane w projekcie ustawy wydają się anachroniczne, przestarzałe i nieskuteczne. Polityka prohibicji Ligi zaostrzy kary za pokojowe zachowanie jednostek, zamiast zająć się rozległym, głęboko zakorzenionym i potężnym światem handlu narkotykami.

Trybunał Konstytucyjny stwierdza nieproporcjonalny charakter przepisów

Proponowana ustawa nie wydaje się być zgodna z decyzjami Trybunału Konstytucyjnego, które nadeszły kilka dni po złożeniu wniosku przez Salviniego.

Trybunał, wezwany do podjęcia decyzji w sprawie zgodności z konstytucją art. 73 ust. 1 włoskiej ustawy o narkotykach, stwierdził, że w swoich decyzjach ustawodawcy muszą przestrzegać zasady proporcjonalności. Trybunał Konstytucyjny zmniejszył tym samym minimalny wyrok za naruszenie art. 73 z ośmiu do sześciu lat pozbawienia wolności. Zgodność z zasadą proporcjonalności powinna służyć do wytrzymania presji ze strony opinii publicznej i dążenia do porozumienia wyborczego. Projekt nowej ustawy nie wydaje się przestrzegać tych zasad.

Ruch Pięciu Gwiazd wybiera inną drogę

Wychodząc naprzeciw temu prohibicjonistycznemu podejściu, senator Mantero z Ruchu Pięciu Gwiazd złożył wniosek legislacyjny dotyczący legalizacji konopi indyjskich do użytku rekreacyjnego.

Umożliwiłoby to uprawę, indywidualnie lub wspólnie z innymi, maksymalnie trzech roślin, i pozwoliłoby na posiadanie pewnej ilości marihuany (od 5 do 15 gramów).

Projekt wywołał kilka protestów ze strony partii prawicowych, a reakcja Matteo Salviniego była stanowcza i jasna: minister spraw wewnętrznych powtórzył swoje stanowisko w tej sprawie i skomentował propozycję Mantero mówiąc, że “Nigdy nie przejdzie i nie jest częścią rządowego kontraktu".