​Przemoc domowa: Pomóż ofiarom, nie obwiniaj ich

Chociaż według najnowszego sondażu opinii publicznej przeprowadzonego na Litwie, większość ankietowanych uważa, że kobiety będące ofiarami przemocy powinny otrzymać pomoc, wiele osób twierdzi, że to one same są przyczyną agresji.

Przyjęcie ustawy o przemocy domowej pod koniec 2011 r., odzwierciedla skalę problemu przemocy domowej na Litwie. Ujawniło również inny aspekt problemu: większość ofiar przemocy domowej to kobiety - tylko w 2017 r. stanowiły one 77% wszystkich ofiar.

Aby określić, w jaki sposób Litwini postrzegają przemoc wobec kobiet, w 2017 r. przeprowadzono sondaż opinii publicznej. Ustalenia były dwojakie: chociaż większość przyznała, że pokrzywdzone kobiety potrzebują pomocy, wiele osób nadal twierdziło, że to one same są przyczyną agresji.

Po pierwsze: przemoc fizyczna

W badaniu zainicjowanym przez Biuro Rzecznika ds. Równouprawnienia respondentów pytano o to, jakie formy przemocy kojarzą im się z przemocą w rodzinie. Wyniki pokazały, że przemoc najczęściej wiąże się z fizyczną agresją ze strony partnera (72%), np. popychanie lub bicie. Można to stosunkowo łatwo wytłumaczyć, ponieważ większość osób prosi o pomoc tylko w przypadku przemocy fizycznej. Niektórzy nie szukają wsparcia z powodu braku dowodów, co oznacza, że inne formy przemocy domowej są trudne do zauważenia.

Potwierdziły to również wyniki badania opinii publicznej. Tylko 1 na 4 respondentów mówił o przemocy psychicznej wobec kobiet, a tylko 6% mówiło o przemocy seksualnej. Nie wspomniano o sankcjach gospodarczych, takich jak odcięcie kobiety od rodzinnego budżetu. "Subtelniejsze" formy przemocy wobec kobiet były częściej zauważane przez bardziej zamożnych mieszkańców dużych miast - osoby o wyższych dochodach i o wyższym poziomie wykształcenia.

Kiedy przedstawiono respondentom konkretne sytuacje, stało się jasne, że wiele osób widziało systematyczną przemoc w sposób selektywny. Dziewięćdziesiąt trzy procent wszystkich respondentów uważało, że uderzanie kobiety w twarz, aby ją uciszyć podczas kłótni, to akt przemocy. Osiemdziesiąt dwa procent zgodziło się, że zmuszanie żony do uprawiania seksu, gdy tego nie chce, to także akt przemocy, ale tylko 1 na 2 Litwinów uważało tak w przypadku zakazywania żonie pracy, tylko dlatego, że mąż zarabia wystarczająco dużo, a kobieta ma obowiązek opiekować się domem i dziećmi. Czterdzieści jeden procent nie postrzegało tego jako przemocy domowej. W badaniu Eurobarometru z 2016 r., ta sama sytuacja zostało uznana za zasadną przez około 35% populacji. Uzależnienie pod względem ekonomicznym od mężczyzn pozostaje najbardziej uzasadnioną formą przemocy wobec kobiet.

Kobiety są odpowiedzialne za przemoc?

Chociaż niektóre formy przemocy są uważane za bardziej poważne, istnieje zgoda co do tego, że ofiary powinny otrzymywać profesjonalną pomoc. Ponad 90% respondentów uważało, że lekarze i profesjonaliści zajmujący się prawami dziecka powinni informować kobiety będące ofiarami przemocy o tym, co mają robić, a 85% sądzi, że powinni również poinformować o takiej sytuacji policję. Prawie wszyscy respondenci twierdzili, że kobiety, które chcą odejść od mężczyzn stosujących przemoc lub się rozwieść, powinny otrzymać wsparcie (95%).

Jednak 1 na 2 respondentów obwiniało za całą sytuację kobiety. Wyniki sugerują, że co drugi Litwin uważa, że kobiety, które doświadczyły przemocy, wiedzą, w jakiego rodzaju relację wchodzą (51%), że kobiety na ogół mają tendencję do przesadzania (53%) i że same prowokują wybuchy przemocy (53%). Zdecydowana większość zgodziła się, że jeśli chcą, kobiety zawsze mogą zerwać lub rozwieść się z partnerem (85%).

Twierdzenie, że kobiety są przyczyną przemocy i opieranie się na założeniu, że jeśli tylko chcą, mogą odejść od sprawców, to obwinianie ofiar - badanie wykazało, że jest to powszechna opinia w społeczeństwie. Nie powinniśmy jednak zapominać, że kobiety często czują się bezradne wobec przemocy systemowej z powodu utraty poczucia własnej wartości, braku środków finansowych, poczucia wstydu i strachu o zdrowie swoich dzieci. Rozwiązanie problemu przemocy wobec kobiet wymaga, aby każdy z nas był świadomy i odpowiedzialny za ludzi, którzy nas otaczają.

Badanie na próbie reprezentacyjnej mieszkańców Litwy zostało zlecone przez Biuro Rzecznika ds. Równouprawnienia i przeprowadzone przez RAIT w czerwcu 2017 r. Ankieta ta jest częścią projektu "Zatrzymaj przemoc wobec kobiet: od podnoszenia świadomości do zera tolerancji dla obwiniania ofiar".

Źródło: https://hrmi.lt/smurtas-artimoje-aplinkoje-vis-dar...