Litwa zapłaci ponad 6 tysięcy euro za naruszenie praw uchodźców

Za naruszenie praw dwóch afgańskich uchodźców Litwa będzie musiała zapłacić ponad 6 tysięcy euro - orzekł litewski Sąd Najwyższy. Orzeczenie to, które jest ostateczne, zostało wydane ponad dwa lata po wydarzeniach.

Trzy tygodnie temu, po ponad dwóch latach od traumatycznych doświadczeń, jakie przytrafiły się dwóm małoletnim uchodźcom z Afganistanu, sprawiedliwości wreszcie stało się zadość dzięki decyzji Sądu Najwyższego Litwy. Za naruszenie praw małoletnich, Litwa będzie musiała zapłacić ponad 6 tysięcy euro.

“Obecnie dużo się mówi o uchodźcach przybywających do Europy, a tym samym także na Litwę, i dlatego to pokrzepiające, że Sąd Najwyższy przypomniał państwu jego obowiązek przestrzegania swoich międzynarodowych zobowiązań i poszanowania praw człowieka” - stwierdziła Jūratė Guzevičiūtė, dyrektor prawny Instytutu Monitorowania Praw Człowieka (HMRI).

W obliczu nadużyć na Litwie

Obydwaj obywatele Afganistanu zostali zatrzymani przez Straż Graniczną podczas przekraczania litewskiej granicy w kwietniu 2013 roku. Młodociani? twierdzili, że mają odpowiednio 14 i 17 lat i że przybyli w poszukiwaniu ochrony przed zagrożeniami, na jakie narażeni byli w swoim kraju.

Choć zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym, osoby ubiegające się o azyl są zwolnione z odpowiedzialności karnej za nielegalne przekraczanie granicy, Litwa nie zastosowała się? do tych zasad. Młodzi mężczyźni zostali zatrzymani i przetrzymywani w więzieniu wraz z dorosłymi mężczyznami przez okres trzech miesięcy, gdzie doświadczyli nadużyć i upokorzeń.

HMRI i Czerwony Krzyż

Instytut Monitorowania Praw Człowieka wraz z litewskim Czerwonym Krzyżem?, reprezentując interesy Afgańczyków, w listopadzie 2013 roku złożyli skargę podnosząc, że zatrzymanie i skazanie dzieci było bezprawne i żądając zadośćuczynienia za szkody psychiczne, jakich doświadczyli w rezultacie działań państwa.

Choć sąd okręgowy orzekł, że państwo nie działało bezprawnie, decyzja Sądu Najwyższego Litwy naprawiła ten błąd?. Sąd orzekł, że władze nie zapewniły? odpowiedniego rozpatrzenia ich wniosku o nadanie statusu uchodźcy we właściwym czasie - tymczasem obaj byli uprawnieni do uzyskania międzynarodowej ochrony.