Problematyka praw człowieka w Niemczech

Prawa człowieka są łamane na całym świecie. Często zapomina się jednak, że dochodzi do tego na naszym własnym zachodnim podwórku. Oto kilka uderzających przykładów z Niemiec.

Uchodźcy i azyl

Uchodźcy i polityka azylowa to jedna z kwestii, której poświęca się ostatnio dużo uwagi i która jest szeroko dyskutowana. Jak to możliwe, że bardzo często jedynym dostępnym dla uchodźców sposobem ubiegania się o azyl jest ryzykowanie życia w niebezpiecznej i nielegalnej podróży? Jak to możliwe, że niemieckim władzom rozpatrzenie wniosków o udzielenie azylu zajmuje trzy razy więcej czasu niż jakiemukolwiek innemu krajowi europejskiemu? Jak to możliwe, że gminy w Niemczech nie są w stanie zapewnić uchodźcom dachu nad głową? Jak to możliwe, że ciągle się słyszy o przypadkach poważnych nadużyć wobec uchodźców ze strony policji i pracowników prywatnych firm ochroniarskich? Wreszcie jak to możliwe, że dostęp do opieki medycznej jest dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl jest tak utrudniony, że niemal doprowadził do śmierci dziecka?

Ochrona danych i wolność informacji

Większość ludzi nie dba o swoje prywatne dane w internecie. Czy mają oni świadomość wagi i ewentualnych problemów dotyczących ich prywatności, jakie wiążą się z taką postawą? Co dokładnie oznacza prawo do prywatności w erze cyfrowej? I jakie niesie to konsekwencje dla Niemiec? Kto nadzoruje komunikację w Niemczech i jak ścisła jest współpraca pomiędzy służbami specjalnymi? Czy parlamentarna komisja śledcza Bundestagu w sprawie NSA będzie w stanie wyjaśnić zakres i okoliczności działań związanych z masowym nadzorem podejmowanych w Niemczech przez obce służby wywiadowcze? Czy planowane zwiększenie uprawnień niemieckiego wywiadu (BND) to właściwa odpowiedź?

Rasizm i dyskryminacja

Innym poważnym problemem Niemiec jest rasizm i dyskryminacja. Jak to możliwe, że skrajnie prawicowe ugrupowanie terrorystyczne jest w stanie od kilku lat dokonywać zabójstw, nie będąc wykrytym przez agencje bezpieczeństwa? W reakcji na tę sprawę parlamentarna komisja śledcza Bundestagu opublikowała listę zaleceń, co jest dobrym początkiem, lecz kto sprawi, że zostaną one zastosowane w praktyce?

I jak to możliwe, że naukowiec o niemiecko-indyjskim pochodzeniu jest jedyną osobą, która wielokrotnie była legitymowana przez policję podczas podróży pociągiem, podczas gdy dojeżdżał on jedynie do pracy, jak wielu innych ludzi? Kiedy Niemcy zaprzestaną tych praktyk, stosując się do zaleceń Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej?

Prawa człowieka a prawo

Mając na uwadze wszystkie te pytania, warto pamiętać, że Niemcy zobowiązały się do poszanowania i ochrony praw człowieka. W razie łamania tych praw, ofiarom przysługuje w Niemczech roszczenie prawne. Niemieckie prawa podstawowe (Grundrechte) i Konstytucja (Grundgesetz) odgrywają naturalnie istotną rolę tutaj. Jednakże obowiązki Niemiec w zakresie praw człowieka nie kończą się na tym.

Większość ludzi słyszała o Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Traktaty Narodów Zjednoczonych dotyczące praw człowieka nie są tak dobrze znane, choć są w takim samym stopniu prawnie wiążące. Na przykład, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Konwencja ws. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji wobec Kobiet, Konwencja ws. Praw Osób Niepełnosprawnych, Konwencja o Prawach Dziecka, Międzynarodowa Konwencja ws. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej czy też Konwencja ws. Zakazu Stososowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania lub Karania.

Wszystkie te traktaty są prawnie wiążące i - tak jak Europejska Konwencja Praw Człowieka - muszą być brane pod uwagę przy interpretowaniu niemieckiego prawa, nawet Konstytucji. Jest wiele do zrobienia, a wiele historii zasługuje na opowiedzenie.