Porzucone buty mówią same za siebie: Chorwaci protestują o poprawienie rynku pracy

Związki zaaranżowały „protest porzuconych butów” w Zagrzebiu w imieniu osób, które musiały wyjechać z kraju w poszukiwaniu pracy. Obywatele dzielili się historiami tych, których zła sytuacja na rynku pracy zmusiła do opuszczenia Chorwacji.
Stowarzyszenie Niezależnych Związków Chorwackich (SSSH) nawoływało do przyłączenia się do protestu mówiąc, że w ciągu ostatniej dekady ponad 110 tys. osób wyemigrowało z Chorwacji, w tym ponad 80 tys. w okresie po 2009 r., kiedy wybuchł kryzys ekonomiczny.

Prawie 40% Chorwatów, którzy wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy postrzega Niemcy jako Ziemię Obiecaną – w ciągu ostatnich 5 lat liczba Chorwatów zatrudnionych w Niemczech wzrosła o 45,8%.

Jednocześnie coraz więcej ludzi myśli o emigracji. Opuszczenie kraju planują m.in. lekarze, pielęgniarki, specjaliści, elektrycy i kucharze.

W przeciwieństwie do powszechnej opinii, bezrobocie to nie główna, ale dopiero trzecia w kolejności przyczyna wyjazdu. Pierwszą jest wysokość płac (w 80% przypadków), a drugą potrzeba lepszych warunków pracy (w 31% przypadków).

W złym kierunku

Pensje i warunki pracy to główne argumenty, które wpływają na decyzję absolwentów studiów wyższych, z których znaczna część wyjeżdża z Chorwacji tuż po zakończeniu szkoły, jeszcze zanim udadzą się do biura pracy.

Jeśli Chorwacja będzie zaniedbywać kwestię nauki i innowacyjności, wykwalifikowani pracownicy nie przestaną szukać pracy zagranicą. (Foto: REUTERS)


Za tymi zatrważającymi statystykami kryją się historie osobiste będące wynikiem społecznego zaniedbania, wzajemnych połączeń wewnątrz klasy politycznej oraz tych pracodawców, którzy uważają, że rozwój Chorwacji opiera się na taniej sile roboczej, a nie na innowacji, nauce i edukacji osiąganej dzięki promowaniu kreatywności wśród obywateli.

SSSH zaznacza, że Chorwacja zmierza w kierunku społeczeństwa charakteryzującego się ubóstwem i brakiem równości, co można postrzegać jedynie w negatywnym świetle – i nie zachęca nikogo do tego, aby zostać, żyć i pracować w kraju.