Nowe hiszpańskie prawo o pomocy prawnej utrudni dochodzenie sprawiedliwości

Nowa ustawa o pomocy prawnej zostanie wkrótce przyjęta w Hiszpanii. Tamtejsze organizacje pozarządowe napisały do Sprawozdawcy Specjalnego ONZ ds. sędziów i prawników, prosząc ją o pomoc w upewnieniu się, że projekt spełnia międzynarodowe standardy.

W związku ze zbliżającym się przyjęciem ustawy o pomocy prawnej, Rights International Spain i Rada Ogólna Sądownictwa Hiszpanii zwróciły się do Sprawozdawcy Specjalnego ONZ ds. niezawisłości sądów i prawników, prosząc ją o wysłanie listu do rządu hiszpańskiego, aby ten upewnił się, że projekt ustawy jest zgodny z międzynarodowymi normami i standardami. Przyjęcie ustawy w jej obecnej formie sprawi, że mniej osób będzie mogło korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Zasada zdolności finansowej proszących o bezpłatną pomoc prawną została zniesiona, co doprowadzi do dyskryminacji części obywateli. Ustawa daje możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, nawet jeżeli osoba jej potrzebująca dysponuje środkami, które pozwoliłyby jej skorzystać z usług płatnego adwokata, ale tylko w przypadku ofiar pewnych przestępstw, wybranych przez rząd arbitralnie według jego kryteriów. Sprawia to, że ofiary pewnych przestępstw są w lepszej sytuacji, niż ofiary innych. Dodatkowo imigranci spoza UE, nie posiadający dokumentów, zostają wyłączeni z listy osób, które mogłyby korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. W ostatecznym rozrachunku, ustawa ta utrudni dostęp do wymiaru sprawiedliwości w Hiszpanii.