​Podręczniki szkolne utrwalają stereotypy związane z płcią

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Litwy wraz z zespołem ekspertów dokonało przeglądu 32 podręczników dla uczniów klas 6 i 7 i potwierdziło, że materiały popularyzują wśród dzieci stereotypy związane z płcią.

Większość stereotypów można znaleźć w podręcznikach o wychowaniu moralnym

Chociaż tradycyjne stereotypy dotyczące płci można znaleźć w podręcznikach do wszystkich przedmiotów, najbardziej wyraźny kontrast między płciami odnotowano w podręczniku dotyczącym wiary katolickiej. W tej książce chłopcy w każdym wieku byli prawie zawsze w centrum uwagi i odgrywali główne role.

W raporcie zauważono, że mężczyźni pełnią różne role: uprawiają sport, interesują się różnymi rzeczami, nie przestrzegają zasad, udzielają porad, podróżują i zachowują się honorowo. W podręcznikach do etyki męskie postacie częściej angażują się w działalność publiczną.

Kobiety częściej odgrywają role drugoplanowe i towarzyszą głównym bohaterom, którymi są mężczyźni. Często zapewniają opiekę i pocieszają, a główne postacie kobiece pojawiają się w mniej niż jednej na pięć historii. Oto cytaty z podręczników, które zostały wyróżnione w raporcie:

"Mężczyzna musi wiedzieć, jak się bronić. Mężczyzna musi odpowiadać za swoje czyny".

"Aliukas, nie bądź na mnie zły, bądź mężczyzną – nie płacz" – mówię mu, wiedząc doskonale, że go zraniłem".

"To, czego najbardziej pragnę, to to, żeby (samochód) był biały, a cała klasa widziała, jak siedzę jak księżniczka w samochodzie mojego taty <…>"

Podręczniki do geografii i historii podkreślają osiągnięcia mężczyzn

Patrząc na materiały do lekcji geografii, stało się jasne, że są one całkowicie zdominowane przez osiągnięcia mężczyzn. W podręcznikach do historii podczas wymieniania postaci historycznych zwykle pomija się kobiety. Może to dawać fałszywe wrażenie, że kobiety w ogóle nie miały wkładu w historię.

Stwierdzono również, że pomimo pewnych pozytywnych wyjątków, podręczniki często wymieniają kobiety bez podawania ich nazwisk, w efekcie je depersonalizując.

W żadnym z badanych materiałów dydaktycznych nie wspomniano o osobach LGBT+, zarówno pod względem osiągnięć tej społeczności, jak i szerszej ewolucji ruchu na rzecz praw obywatelskich.

Jak stwierdzono w sekcji zaleceń, „ aby uczniowie mieli dostęp do wysokiej jakości materiałów dydaktycznych opartych na prawach człowieka, ważne jest, aby decydenci i osoby odpowiedzialne za politykę edukacyjną uznali równość płci za podstawową zasadę o najwyższym priorytecie i opracowali spójną strategię jej wdrażania”.

Dowiedz się więcej tutaj: