​Węgry: Parlament po raz siódmy znowelizował konstytucję

Poza przyjęciem pakietu przepisów antyimigracyjnych “Stop Soros”, węgierski parlament uchwalił nowelizację konstytucji.

Zmiany w ustawie zasadniczej obejmują dwa nowe postanowienia. Zgodnie z nowymi przepisami "obca ludność nie może być osiedlana na Węgrzech”, a organy państwowe mają dbać o ochronę kultury chrześcijańskiej.

Niedopuszczalne zmiany w dzisiejszej Europie

Dzięki głosom skrajnie prawicowej partii Jobbik partia rządząca zdołała po raz siódmy zmienić przyjętą w 2011 r. konstytucję. Do węgierskiej ustawy zasadniczej wprowadzono szereg postanowień, które nie powinny się znaleźć w nowoczesnej konstytucji europejskiej.

Nowe przepisy zakazują m.in. koczowania bezdomnych w przestrzeni publicznej. Według organizacji strażniczej będącej członkiem Liberties, Węgierskiej Unii Swobód Obywatelskich, zakaz przebywania w przestrzeni publicznej stanowi poważne przestępstwo przeciwko ludzkiej godności i swobodzie działania.

"Ustawa zasadnicza została ostro skrytykowana, ponieważ poza istotnymi regulacjami zawiera retoryczne i żałosne przepisy, które nie mają żadnej podstawy prawnej. Włączając do konstytucji zapis o ochronie kultury chrześcijańskiej partia rządząca umieściła w niej w rzeczywistości swoje bezpośrednie cele polityczne" – poinformowała w swoim oświadczeniu HCLU, odnosząc się konkretnie do postanowienia, zakładającego że "wszystkie organy państwowe są zobowiązane do ochrony tożsamości Węgier i kultury chrześcijańskiej".

Zmiany w ustawie zasadniczej dotyczą również ograniczenia wolności zgromadzeń, ponieważ nowe przepisy mówią, że "korzystanie z prawa do zgromadzeń nie może wiązać się z naruszeniem życia prywatnego i rodzinnego innych osób".

Nowe zagrożenia dla niezależności sądów

Zgodnie z nowymi przepisami organizowanie demonstracji przed prywatnymi domami polityków może zostać w przyszłości zakazane. Ponadto ustanowione zostaną sądy administracyjne w celu "rozstrzygania sporów prawnych dotyczących administracji publicznej i innych przypadków przewidzianych przez prawo".

Według HCLU oznacza to również, że to nie Kuria, czyli węgierski Sąd Najwyższy, będzie miała ostatnie słowo w niektórych sporach administracyjnych, co budzi poważne obawy co do niezależności sądownictwa w odniesieniu do kwestii, które są kłopotliwe dla rządu.

Poprawki do ustawy zasadniczej zostały zatwierdzone przez węgierski parlament w dniu przyjęcia pakietu ustaw “Stop Soros”, które przewidują karę pozbawienia wolności dla działaczy społecznych pomagających imigrantom. Aby dowiedzieć się więcej o nowych przepisach, kliknij tutaj.