​Włoskie media powinny wykazać się większą odpowiedzialnością podczas przekazywania informacji na temat imigracji

Podejście do kwestii migracji przyjmowane przez gazety i telewizję przyczynia się do szerzenia postawy lęku i wrogości wobec uchodźców, migrantów i osób ubiegających się o azyl.

Rosnący klimat wrogości

"Jakie są obowiązki mediów w odniesieniu do rosnącej atmosfery wrogości wobec imigrantów i uchodźców we Włoszech?": Na to pytanie stara się odpowiedzieć stowarzyszenie Carta di Roma w raporcie "Notizie di chiusura" (Wiadomości o zamknięciu), opracowanym we współpracy z Obserwatorium Pavia. W celu opracowania szóstego już raportu na temat mediów i imigracji, stowarzyszenie Carta di Roma od lat monitoruje wpływ gazet i telewizji na rasizm we Włoszech.

Raport analizuje rolę, jaką prasa, telewizja oraz profile mediów na Facebooku odegrały w ostatnich latach w kwestii migracji.

Media i polityka

W ostatnich latach kwestia imigracji była jednym z głównych punktów kampanii wyborczych i programów politycznych większości włoskich partii politycznych. Kwestia ta stała się głównym tematem wystąpień polityków, którzy są przyzwyczajeni, że podczas udzielania wywiadów nikt nie może im zaprzeczyć, co powoduje tłumienie debaty publicznej. Politycy często używają słowa "inwazja", które służy wzmocnieniu decyzji o zatrzymaniu imigracji poprzez politykę “zamykania portów”. Jednak mówienie o "inwazji" nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Według danych dotyczących imigracji, od początku roku do Włoch przybyło o 80% mniej imigrantów niż w roku ubiegłym.

Telewizja skupia się na migracji bardziej niż prasa

Podczas gdy w ostatnich miesiącach imigracja zajmowała mniej miejsca na pierwszych stronach gazet niż w roku ubiegłym, temat ten był często powtarzany w telewizyjnych wiadomościach. W raporcie stwierdzono, że koncentracja na zjawisku migracji była wyższa w telewizji niż w prasie.

Najbardziej dyskusyjne kwestie związane z imigracją to bezpieczeństwo, przestępczość i terroryzm. Używając słów takich jak "inwazja", "alarm", "kryzys", a także podkreślając, jak trudno jest europejskim krajom znaleźć wspólne rozwiązania tej kwestii, media przyczyniają się do rozwijania jeszcze gorętszej debaty.

Retoryka na temat uchodźców

Rolą dziennikarzy powinno być weryfikowanie i w razie konieczności podważanie haseł szerzonych przez polityków, a nie wspieranie ich bez względu na wszystko. Aby uzyskać bardziej realistyczny obraz zjawiska migracji we Włoszech, konieczne jest, aby media stały się bardziej niezależne i zapewniły społeczeństwu dostęp do obiektywnych i niestronniczych informacji.