Nowy raport: niezawisłość sędziowska w Hiszpanii zagrożona

Raport stworzony przez sędziów i prokuratorów na prośbę Rady Europy podkreśla potencjalne zagrożenia dla niezawisłości sędziowskiej w Hiszpanii.
Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich (Consultative Council of European Judges, CCEJ) i Rada Konsultacyjna Prokuratorów Europejskich (Consultative Council of European Prosecutors, CCPE) sporządziły na prośbę Thorbjørna Jaglanda, sekretarza generalnego Rady Europy, raport zatytułowany: "Challenges for judicial independence and impartiality in the member states of the Council of Europe” (Wyzwania stojące przed niezawisłością i bezstronnością sędziowską w krajach członkowskich Rady Europy).

Raport zawiera krytykę tych aspektów, które stanowią zagrożenie dla niezawisłości sędziowskiej w Hiszpanii, np. sposobu powoływania prokuratora generalnego i członków Generalnej Rady Sądownictwa.

Zgodnie z raportem, sposób powoływania prokuratora generalnego stanowi zagrożenie, ponieważ mianowania dokonuje król po wybraniu kandydata przez rząd, przed którym prokurator odpowiada.

Zagrożenie dla praworządności

Jeśli chodzi o wybór członków Generalnej Rady Sądownictwa, eksperci ostrzegają, że sposób, w jaki powoływani są członkowie tego głównego organu sprawiedliwości (posiadającego kompetencje takie jak udzielanie sankcji dyscyplinarnych oraz przyznawanie awansów zawodowych sędziów) także podważa zasadę niezawisłości sędziowskiej.

Członkowie tego organu powoływani są przez Parlament w toku umowy udziałowej rozłożonej na największe partie polityczne, co – zgodnie z podsumowaniem ekspertów – „stanowi potencjalne zagrożenie dla niezawisłości sędziowskiej”.

Rights International Spain zgłosiła obie kwestie do ONZ oraz innych władz europejskich podkreślając, że brak niezawisłości sędziowskiej stanowi zagrożenie dla praworządności oraz praw i swobód obywatelskich. Obywatele potrzebują niezależnego systemu sprawiedliwości, który zagwarantuje ochronę ich praw.