Bułgarskie NGO-sy łączą siły dla poprawy opieki położniczej w domu

Fala problemów w bułgarskim systemie opieki położniczej pokazuje, że nadszedł czas, aby podjąć kompleksowe działania w celu poprawy usług położniczych, zapewnianych przez państwo.

Statystyki są alarmujące i nie można ich dłużej ignorować. Od początku tego roku liczba urodzeń spadła o 2 procent w Sofii i o 27 procent w Widin, zaś całkowita liczba urodzeń w tym roku ma odnotować rekordowo niski poziom.

Tymczasem, rodzące kobiety nie są w centrum usług opieki zdrowotnej, jak zaleca Światowa Organizacja Zdrowia i Międzynarodowa Federacja Położnictwa i Ginekologii. Jest to oczywiste, biorąc pod uwagę zarówno wzrost o 40% planowanych cięć cesarskich, jak i niepokojące historie o traumatycznych narodzinach, którymi kobiety dzieliły się na forum stowarzyszenia Rodilnitsa.

Z tego powodu, w czerwcu 2015 roku uruchomiono nowy projekt, którego celem jest połączenie wysiłków organizacji pozarządowych, pracujących w tym obszarze i poprawę usług, świadczonych matkom i ich dzieciom. “Strategia dla długofalowej kampanii na rzecz przestrzegania praw człowieka i obywatela w opiece położniczej” jest wdrażana przez Rodilnitsę i Fundację Rodziców dla Rodziców i finansowana poprzez Program dla NGO-sów u Bułgarii w latach 2009-2014 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Działacze zaangażowani w projekt wywodzą się z rozmaitych organizacji pozarządowych, w tym ze Stowarzyszenia Estestveno, Bułgarskiego Stowarzyszenia Pracowników Położnictwa, Fundacji Maki dla Mary, Fundacji Wcześniaki, Bułgarskiego Komitetu Helsińskiego, Sojuszu Bułgarskich Położnych oraz Stowarzyszenia na rzecz Karmienia Piersią.

Ku lepszej opiece

Organizatorzy z Rodilnitsy oraz z Fundacji Rodziców dla Rodziców apelują o dostępną i godną opiekę, która wykorzystuje sprawdzone metody lecznicze oraz odrzuca przestarzałe i szkodliwe praktyki. Stale rosnąca liczna matek i rodzin w Bułgarii poszukuje takiej opieki i coraz więcej lekarzy oraz szpitali jest gotowych ją świadczyć.

“Celem tego projektu jest połączenie sił wszystkich tych organizacji tak, by mogły bardziej efektywnie uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji w kwestii opieki położniczej i wspierać odpowiednie władze w radzeniu sobie ze zidentyfikowanymi problemami” - powiedziała Nelly Mutafova, wiceprezes Rodilnitsy.

Miglena Delcheva, kierownik Fundacji Rodzice dla Rodziców, uważa, że sektor organizacji pozarządowych jest niezbędny do polepszenia opieki:

“Należy zauważyć pozytywne kroki podjęte przez Ministerstwo Zdrowia - takie jak kontrola przeprowadzone przez Agencję Wykonawczą Audytu Medycznego w niektórych oddziałach położniczych w kraju. Jednakże, należy zwrócić uwagę na problematyczne obszary, a także dobre intencje, które nie zostają realizowane. To obszar, gdzie wkraczają organizacje pozarządowe - wspierają Ministerstwo Zdrowia w realizowaniu polityki dobrej opieki położniczej, opartej na dowodach naukowych i prowadzonej z poszanowaniem matki i dziecka".

Rozpoczęcie rozmów

“Ustawa o zdrowi gwarantuje każdej kobiecie w ciąży, podczas porodu lub podczas połogu prawo do usług medycznych, które zapewnią jej i jej dziecku optymalne warunki zdrowotne i życiowe” - powiedziała prawniczka Daniela Fartunova z Bułgarskiego Komitetu Helsińskiego.

Tymczasem - pomimo obowiązujących regulacji - prawa rodzących kobiet są systematycznie łamane, ponieważ brakuje realnych mechanizmów ochrony tych praw. Świadoma zgoda lub odmowa matki jest często ignorowana przez personel medyczny, więc kobieta często rodzi bez bliskiej osoby towarzyszącej i jest oddzielona od swojego dziecka przez kilka godzin po porodzie. Fartunova odniosła się do Karty Praw Kobiety Ciężarnej i Rodzącej i podkreśliła to, że projekt sprowokuje dialog między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego a odpowiedzialnymi instytucjami.