​Model Etycznego Finansowania ma pomóc organizacjom społeczeństwa obywatelskiego

Digital Freedom Fund, Liberties, Europejskie Centrum Praw Konstytucyjnych i Praw Człowieka, Europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów oraz Ben Wagner opracowali Model Etycznego Finansowania, który ma pomóc rozwiązać problemy z finansowaniem NGO-sów.

Dokument zawiera listę rozwiązań problemów związanych z finansowaniem organizacji pozarządowych. Ponieważ kwestie etyczne związane z finansowaniem często prowadzą do problemów w codziennej pracy organizacji pozarządowych, nowy model może być doskonałym narzędziem dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie.

Wiele organizacji społeczeństwa obywatelskiego w swojej codziennej pracy napotyka na problemy związane z kwestiami, takimi jak: w jaki sposób należy przyjmować fundusze z sektora przedsiębiorstw, jakie są najlepsze praktyki w odniesieniu do dobrowolnych datków, jak organizacje pozarządowe powinny/mogą traktować środki pochodzące od fundacji, ze źródeł publicznych lub anonimowych. Dokument udziela jasnej odpowiedzi na wszystkie te pytania” – powiedział Balazs Denes, dyrektor wykonawczy Civil Liberties Union for Europe.

Wiodące organizacje ustaliły listę możliwych problemów i obszarów zainteresowań i otrzymały nieocenioną pomoc pro bono podczas opracowywania dokumentu od kancelarii Orrick, Herrington i Sutcliffe LLP oraz Cyrus R. Vance Center for International Justice.

Zachęcamy organizacje do korzystania lub, w razie potrzeby, do wdrażania tych zasad podczas opracowywania własnych narzędzi.

Kliknij tutaj, aby pobrać dokument (Creative Commons)