Litewski ekspert powołany do Grupy ONZ ds. Wymuszonych Zaginięć

Ponowne umieszczenie kwestii tajnych więzień CIA i przekazywania więźniów w porządku obrad Grupy ONZ to priorytet jej najnowszego członka.

Rada Praw Człowieka ONZ mianowała Henrikasa Mickevičiusa - prawnika, założyciela Instytutu Monitorowania Praw Człowieka i jego starszego doradcę - do Grupy Roboczej ds. Przymusowych lub Wymuszonych Zaginięć.

Grupa Robocza ds. Przymusowych lub Wymuszonych Zaginięć. wspiera rodziny ofiar w ich komunikacji z rządami w celu zapewnienia informacji na temat postępowań wyjaśniających zaginięcia. Zajmuje się także kwestią bezkarności na podstawie Deklaracji w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonymi zaginięciami i pomaga rządom w jej realizacji.

Grupa kładzie szczególny nacisk na zaginięcia małoletnich, dzieci i obrońców praw człowieka.

Priorytety

Mickevičius, zapytany o swoje priorytety wymienił umieszczenie z powrotem w porządku obrad Gruoy Roboczej kwestii współudziału państw członkowskich ONZ w programie tajnych więzień CIA i nadzwyczajnym wydawaniu więźniów.

“Myślę, że w związku z nowymi danymi w tej sprawie, w tym z raportem Senatu USA, to ważne, by wrócić do tej kwestii” - powiedział.

Według przewodniczącego Rady Praw Człowieka ONZ Joachima Rueckera, Mickevičius został mianowany na członka Grupy Roboczej ds. Wymuszonych lub Przymusowych Zaginięć w następstwie rekomendacji Grupy Konsultacyjnej. Jej zdaniem, Mickevičius ma bogate doświadczenie zawodowe na krajowym, regionalnym i międzynarodowym poziomie oraz jest silnie zaangażowany w realizację mandatu Grupy Roboczej.

“Mandat ten wiele dla mnie znaczy - przyczynia się nie tylko do uznania mnie międzynarodowym ekspertem z zakresu praw człowieka, ale także do uznania konsekwentnych wysiłków Instytutu Monitorowania Praw Człowieka” - powiedział Mickevičius.

Jeden z czterech litewskich ekspertów

Henrikas Mickevičius jest obecnie czwartym wysokim rangą litewskim ekspertem w systemie praw człowieka ONZ.

Pozostali to profesor Dalia Leinarte! z Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Przeciwko Kobietom, profesor Jonas Ruskus! z Komiteti ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami oraz profesor Dainius Puras (były przewodniczący zarządu HRMI) na stanowisku Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. prawa do zdrowia.