​Litewski parlament chce wprowadzić kary za uporczywe nękanie

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie artykułu, zgodnie z którym uporczywe nękanie innych osób przez próby nawiązywania bezpośredniego lub pośredniego kontaktu, pisemnie lub za pośrednictwem elektronicznych urządzeń komunikacyjnych, stanowi wykroczenie.

Instytut Monitorowania Praw Człowieka wydał opinię na temat nowego projektu ustawy i podkreślił, że uporczywe nękanie (tzw. stalking) jest niebezpieczne i może mieć poważne konsekwencje dla ofiar. Prześladowcy często dążą do niechcianego kontaktu ze swoimi ofiarami, zakłócając tym samym ich życie, wywołując u nich niepokój oraz ograniczając ich swobodę działania. Ofiary czasami muszą zmienić adres i dane kontaktowe, unikać odwiedzania miejsc, w których często bywały, ograniczyć interakcje w sieci i za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz stale martwić się o własne bezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo swoich dzieci i bliskich.

Instytut podkreślił, że nękanie może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne ofiar z powodu ciągłego napięcia. Takie prześladowanie jest również niebezpieczne, ponieważ w niektórych przypadkach stanowi etap przygotowawczy do poważniejszych przestępstw, takich jak napaść fizyczna lub seksualna.

Według dotyczącego kobiet żyjących w UE badania przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych w 2014 r., problem uporczywego nękania jest szeroko rozpowszechniony. Około 18 proc. wszystkich uczestniczek badania stwierdziło, że po 15 roku życia w pewnym momencie doświadczyło nękania, a 5 proc. przyznało, że prześladowano je w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Agencja Praw Podstawowych stwierdziła, że aż 74 proc. przypadków prześladowań nie jest badana przez organy ścigania.

Badanie z 2017 r. dotyczące tendencji w zakresie karania uporczywego nękania w Unii Europejskiej pokazuje, że większość państw UE (21) nałożyła kary za prześladowania. Litwa jest jednym z ostatnich krajów, które jeszcze tego nie zrobiły.

W świetle tych okoliczności Instytut Monitorowania Praw Człowieka uważa, że Litwa musi koniecznie wprowadzić kary za uporczywe nękanie.