Litewski minister spraw zagranicznych laureatem nagrody Human Rights Champion

Nagroda Human Rights Champion 2014 została przyznana Linasowi Linkevičiusowi, ministrowi spraw zagranicznych Republiki Litewskiej.

10 grudnia 2014 r. ogłoszono laureata nagrody Human Rights Champion, przyznawanej corocznie osobie, która wniosła znaczący wkład w obronę praw człowieka i swobód na Litwie. Tym razem uhonorowano Linasa Linkevičiusa, litewskiego ministra spraw zagranicznych.

“Papież Jan Paweł II powiedział: ‘Nie lękajcie się’ i jest to szczególnie istotne w dzisiejszych czasach. Nie możemy się bać stawania w obronie naszej godności, naszej wolności i naszych praw. Musimy stale i systematycznie dążyć do społeczeństwa, które szanuje prawa człowieka, które potrafi dzielić się swoimi doświadczeniami i wyciągnąć pomocną dłoń do innych” - powiedział minister Linkevičius podczas ceremonii wręczenia nagrody.

W trakcie sprawowania swojego urzędu, minister Linkevičius podpisał Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a także nigdy nie przestawał wyrażać swojego poparcia dla obrońców praw człowieka za granicą. Okazał też swoje wsparcie ministrowi spraw zagranicznych Łotwy, Edgarsowi Rinkēvičsowi, gdy ten ujawnił swoją orientację seksualną w listopadzie zeszłego roku.

Decyzja o przyznaniu Linkevičiusowi nagrody Human Rights Champion została skomentowana przez Leonidasa Donskisa, prezesa Instytutu Monitorowania Praw Człowieka (HRMI) i byłego eurodeputowanego: “Minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius nie raz znacznie przyczynił się do przestrzegania praw człowieka i swobód obywatelskich - czy to aktywnie wspierając opozycjonistów i obrońców praw człowieka w Rosji i na Białorusi, czy też udzielając pomocy społeczeństwu obywatelskiemu na Ukrainie”.

Nagroda Human Rights Champion została ustanowiona w 2006 roku przez Instytut Monitorowania Praw Człowieka. Od tego czasu jej laureatami zostali znaczący obrońcy praw człowieka na Litwie: psycholodzy, psychoterapeuci, aktywiści, prawnicy i pełnomocnicy ofiar handlu ludźmi.